Historie saunování

Slovo sauna pochází z finského slovníku a označovalo místnost, která se používala jako ohřívárna.
Tradici ohřívání těla však finské kmeny pravděpodobně přivezly ze střední Asie, kde je dodnes u kočovných kmenů běžně k vidění parní lázeň ve stanu.

První popisy sauny se datují do 11. až 12. století. Ve středověku byla parní lázeň oblíbená v celé Evropě, avšak nikde nebylo saunování tak rozšířené jako v Evropě severní.
Pro Finy byla sauna již tehdy součástí každodenního života a veřejnou saunu měla téměř každá vesnice. Bez pochyby lze říci, že Finsko je kolébkou saunování.

Ve střední Evropě se sauny začaly objevovat ve 20. až 30. letech 20. století. Masově se začaly rozšiřovat v 50. letech a u nás ve větší míře až na počátku let devadesátých.